Projekt "Młodzi Przedsiębiorcy" skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

projekt "Młodzi Przedsiębiorcy"

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej razem z partnerami czyli Fundacją Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, Powiatem Łukowskim   oraz Łukowskim Stowarzyszeniem Rozwoju w okresie od 15 września 2014r. do 31 maja 2015r. realizuje projekt „Młodzi Przedsiębiorcy”.

 

Projekt realizowany jest w ramach utworzonego Lokalnego Międzysektorowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gospodarczego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Dział. 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddział. 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z 9 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łukowskiego, obejmuje działania m.in.: ankietyzację uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców nt. nauczania przedmiotu przedsiębiorczości, warsztaty i wizyty studyjne w zakładach pracy dla uczniów i nauczycieli, konkurs „Mój pierwszy biznes” dla uczniów. 

 

Jednym z bardzo istotnych działań realizowanych przez wszystkich partnerów jest wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz standardów współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez przyjęcie stosowanego zarządzenia, zgodnie  z rekomendacjami zawartymi w projekcie systemowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama