Energetyczni Kreatorzy Zmian

Konkurs ?Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego?

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ?Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego? organizowanym w ramach projektu ?Energetyczni kreatorzy zmian?. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman ? Marszałek Województwa Lubelskiego.

Celem konkursu jest wybór najlepszych pomysłów utworzenia lokalnego partnerstwa w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży energetyki odnawialnej. Do konkursu mogą zgłaszać się partnerstwa, w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, a także samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Laureatami konkursu zostaną trzy partnerstwa, których aplikacje zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursową.
Nagrody dla każdego z laureatów konkursu są następujące:

  1. udział 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego ? jst i organizacje pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;
  2. udział 12 przedstawicieli z partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;
  3. opracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą  zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;
  4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.
  5. promocja na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl;
  6. przeprowadzenie prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in. podczas:
  • seminarium zorganizowanego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011;
  • Konferencji regionalnej, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy oraz zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu są dostępne na portalu  www.energetycznikreatorzyzmian.pl w zakładce aktualności oraz pod numerem telefonu 81 710 19 24.
Przy opracowaniu aplikacji konkursowej możecie Państwo skorzystać z bezpłatnych usług doradcy ds. aplikacji konkursowych. Zachęcamy Państwa również do korzystania z informacji zawartych w Analizach powiatowych opracowanych w ramach projektu ?Energetyczni kreatorzy zmian? prezentujących potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE) i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami. Analizy są dostępne na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 21 października 2011 roku.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama